Làng Ước Lễ

Làng nghề giò chả Ước Lễ

19/11/2018 / NGUYỄN ĐĂNG ĐẠI

Là một làng cổ thuộc xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, làng Ước Lễ được biết đến với nghề truyền thống làm giò, chả nổi tiếng khắp cả nước. Giò, chả Ước Lễ đã đi vào đời sống văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Nghề làm giò, chả ở làng có cách đây khoảng...

Làng Ước Lễ - VTV4

18/11/2018 / NGUYỄN ĐĂNG ĐẠI

Hiển thị tất cả kết quả cho ""