Giò xào Ước Lễ

Giò xào hay giò thủ Ước Lễ là món ăn cổ truyền Việt Nam, Giò chả Bà Bính mang vào món ăn những nét mới nhất, những hương vị đặc trưng riêng biệt. Hãy tới các cửa hàng của Giò chả Bà Bính để thưởng thức và cảm nhận.

Chúng tôi nhận cung cấp giò xào Ước Lễ trên toàn quốc.